Seuran historia

Rautalammin Kulttuuriseuran synty

Tausta

Rautalampi on vanha hallintopitäjä, joka on perustettu vuonna 1561. Hallintopitäjä käsitti hyvin laajan alueen, joka ulottui etelässä Toivakkaan, lännessä Karstulaan ja Perhoon, pohjoisessa Viitasaarelle. Pitäjään tarvittiin papistoa ja kruunun virkamiehiä. Tästä oli seurauksena kartanoiden syntyminen. Kartanot toimivat monipuolisina vaikutteiden välittäjinä, ja toivat mukanaan säätyläiskulttuurin laajaan erämaapitäjään.

Ajan myötä rautalampilaisista kartanoista muodostui suosittu kesälomien viettopaikka hyvin monille maineikkaille taiteilijoille ja kulttuurielämän vaikuttajille. Erityisesti kirjailijat vierailivat ahkerasti paikkakunnalla. Niinpä Rautalampia onkin sanottu Suomen kirjallisuuden järvikouluksi. Pitäjään syntyi poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kansanrunoilijoiden joukko. Tunnetuin oli "Vihta-Paavo" eli Paavo Korhonen.

Aina Peura perusti rautalampilaisen kulttuuriperinnön yhdeksi merkittäväksi vaalijaksi Peuran museon vuonna 1938 (nykyinen Rautalammin museo). Vuonna 1935 pitäjään perustettiin myös Rautalammin Historiallinen Yhdistys. Yhdistys oli vuosikymmeniä unohduksissa kunnes se herätettiin uudelleen henkiin 1990-luvun alussa.  

Rautalammin Kulttuuriseuran perustaminen

1980-luvun alussa syntyi ajatus koota kulttuurin harrastajat yhteen.  Ajateltiin, että pienellä paikkakunnalla ei voi olla erikseen yhdistystä jokaista taidealaa varten. Tarkoituksena oli perustaa yhdistys, jossa olisi eri aloja varten erilaisia jaostoja. Kulttuuriseuran perustamiskokouksessa 12.8.1982 määriteltiin seuran tehtäväksi:

  • koota kulttuurin harrastajat yhteen, ja organisoida vapaa harrastustoiminta kulttuurielämän monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi Rautalammilla
  • kehittää harrastekulttuuria
  • tuottaa paikkakunnalle korkeatasoisia kulttuuripalveluksia
  • tehdä kulttuuripoliittista valistustyötä

Kulttuuriseuran 30 toimintavuoden aikana toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia. Paikkakunnan asukasmäärän voimakkaasta putoamisesta johtuen kunta on joutunut karsimaan monia palvelujaan. Käytettävissä ei enää ole riittäviä resursseja omaan kulttuurihallintoon ja uusien kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Kulttuuriseuran perustamiskokouksessa määritellyt seuran tehtävät ovat edelleen hyvin ajankohtaisia. Tässä muutosajassa seuran toiminta Rautalammin kulttuurin vaalijana ja kehittäjänä on vielä entistäkin tärkeämpää.

Olavi Saarelainen (puheenjohtaja 31.12.2011 saakka)